Covid-19 Stockholm

Förebygg spridning av covid-19!

Vi alla har ett ansvar för att förebygga smittspridningen under dessa tider och nedan kan du ta del av våra rutiner samt det som vi förväntar oss från dig som kund.

Med hänvisning till informationen / rekommendationerna som ges av Folkhälsomyndigheten påminner vi kontinuerligt följande alla våra kollegor i syftet att förebygga spridning av Covid-19 (coronavirus):

1. Att de skall informera oss och stanna hemma (sjukanmäla sig) om:
- de var i kontakt med sjukvården och fick rekommendation att stanna hemma
- de känner sig sjuka eller har symtom som: snuva, hosta, eller feber

2. Att de skall ha en ordentlig handhygien genom att tvätta händerna ofta, använda handsprit samt att använda handskar och att byta vattnet oftare.

3. Att de skall hålla avstånd när de är hemma hos er och jobbar (detta pga. vissa kan bära på viruset utan att ha symptom)

4. Att se till att följa kundens önskemål (se nedan)

Det som vi förväntar oss från dig som kund för att förebygga att våra kollegor blir smittade eller att vi utsätter er för risk:

1. Att informera oss om ni är hemma och:
- var i kontakt med sjukvården och fick rekommendation att stanna hemma
- ni känner er sjuka eller har symtom som: snuva, hosta, eller feber

2. Om ni befinner er i någon riskgrupp (se Folkhälsomyndighetens rekommendationer https://www.folkhalsomyndigheten.se/) informera oss gärna hur det blir tryggast för er att vi skall planera arbetet och då ser vi till att följa era önskemål. Nedan kommer några exempel på specifika önskemål som vi redan har fått från våra kunder och som vi är vanna med:
- att vi inte skall städa eller börja städningen med rummet där ni jobbar medan vi städar
- att vi planerar jobbet med två alt. tre städare för att allt skall gå fortare ifall ni vill ta en promenad med vi utför jobbet
- att vi skall ringa upp er ca 30 minuter innan vi blir klara i fall ni väljer ovan alternativ
- att vi använder munskydd

3. Att ni skall hålla avstånd från våra kollegor (detta pga. vissa kan bära på viruset utan att ha symptom)

Tveka inte kontakta oss om ni har frågor / funderingar eller tips på kompletteringar.
Tack och vi ser fram emot att hjälpa er med våra tjänster på ett tryggt och ansvarsfullt sätt!